آرشیو ماهانه: جولای 2021

logo anjoman 0

پایان داوری مرحلۀ اول سومین دورۀ جشنوارۀ سراسری دوسالانۀ “تحلیل و نقد داستان کوتاه سال (حیرت)” و اعلام عناوینِ متن‌های وارد شده به مرحلۀ داوری نهایی

در پایان مهلت فرستادن آثار به سومین دورۀ جشنواره ، 52 متن به دبیرخانۀ جشنواره رسید. با پایان داوری مرحلۀ اول، اسامی متون برگزیدۀ این مرحله به شرح  زیر اعلام می‌شود. قابل ذکر است که این لیست...