آرشیو ماهانه: مارس 2017

27 2

یادداشتی بر داستان کوتاه “چهارشنبه بعد از ظهر در جزیره گراند ژات” اثر صدرا افشین پور (یکی از آثار نهایی دوره ی دوم جشنواره) – مجید خادم

یادداشتی بر داستان کوتاه “چهارشنبه بعد از ظهر در جزیره گراند ژات” اثر صدرا افشین پور مجید خادم   خلق اصالت با انتقال آگاهانه ی یک چالش در امر انسجام ساختاری شاید اگر این...