آرشیو ماهانه: می 2019

logo png madrese2 0

اخبار شماره 1 – دومین دوره جشنواره دوسالانه تحلیل و نقد داستان کوتاه سال (حیرت) – آمار اولیه از آثار شرکت کرده، در پایان مهلت فرستادن آثار

«به نام خدا» در پایان مهلت فرستادن آثار به دومین جشنواره تحلیل و نقد داستان کوتاه سال (حیرت)، 43 نقد داستان به دبیرخانه جشنواره رسید. آمار دقیق با جزئیات کامل، طبق روال هر ساله جشنواره بعد از...