آرشیو ماهانه: آوریل 2016

کانال تلگرامی “داستان خلاقانه” به همت جمعی از اعضای باشگاه برگزیدگان حیرت، تاسیس شد. 0

کانال تلگرامی “داستان خلاقانه” به همت جمعی از اعضای باشگاه برگزیدگان حیرت، تاسیس شد.

کانال تلگرامی “داستان خلاقانه” به همت جمعی از اعضای باشگاه برگزیدگان حیرت، به صورت مستقل از جشنواره و با هدف ایجاد ارتباط بیشتر بین نویسندگان نوجو و نوگرای سراسر کشور و همچنین بحث و...