آرشیو ماهانه: ژانویه 2023

1658774338406 0

اعلام نتایج نهایی ششمین دورۀ جشنوارۀ دوسالانۀ سراسریِ داستان کوتاه خلاقانۀ سال(حیرت):

اعلام نتایج نهایی ششمین دورۀ جشنوارۀ دوسالانۀ سراسریِ داستان کوتاه خلاقانۀ سال(حیرت): بر اساس فراخوان جشنواره در زمستان 1400 و همچنین جدول زمان‌بندی این دوره از جشنواره، مقرر بود مراسم اختتامیه در نیمۀ دوم...