آرشیو ماهانه: مارس 2021

فراخوان دوره سوم جشنواره تحلیل و نقد - Copy 0

فراخوان سومین دورۀ جشنوارۀ سراسری دوسالانۀ تحلیل و نقد خلاقانۀ داستان کوتاه سال (حیرت)

“انجمن ادبی هنری حیرت” با همکاری مجلۀ “داستان شیراز” برگزار می­ کند.   شرایط شرکت در جشنواره: جشنواره، ویژۀ تحلیل و نقد داستان کوتاه است و تحلیل یا نقد رمان و مجموعه داستان، پذیرفته...