آرشیو ماهانه: می 2017

اخبار دوره ی سوم جشنواره ی حیرت (1): آمار اولیه از آثار شرکت کرده در جشنواره در پایان مهلت فرستادن آثار 2

اخبار دوره ی سوم جشنواره ی حیرت (1): آمار اولیه از آثار شرکت کرده در جشنواره در پایان مهلت فرستادن آثار

«به نام خدا» در پایان مهلت فرستادن آثار به جشنواره ی داستان کوتاه خلاقانه ی سال (حیرت) ، 769 داستان کوتاه به دبیرخانه ی جشنواره رسید. طی حداکثر یک هفته ی آینده و پس از بررسی...

پیتر اكروید: به سوی نوشتاری مدنی – امیرحسین طاهری نژاد 0

پیتر اكروید: به سوی نوشتاری مدنی – امیرحسین طاهری نژاد

پیتر اكروید: به سوی نوشتاری مدنی امیرحسین طاهری نژاد (به نقل از نشریه ی ادبیات داستانی “داستان خلاقانه سال(حیرت)” سال اول-شماره اول 1394) برای دریافت فایل pdf مقاله روی لینک زیر کلیک کنید: دریافت...