آرشیو ماهانه: ژانویه 2019

Untitled 0

فراخوان دومین دورۀ جشنوارۀ دوسالانۀ تحلیل و نقد داستان کوتاه حیرت

دومین دورۀ جشنوارۀ دوسالانۀ تحلیل و نقد داستان کوتاه حیرت انجمن داستان حیرت با همکاری مجلۀ “داستان شیراز” برگزار می‌کند.   شرایط شرکت در جشنواره: جشنواره، ویژۀ تحلیل و نقد داستان کوتاه است و...

logo png madrese2 0

اطلاعیه تغییر روند برگزاری جشنواره های “داستان کوتاه خلاقانۀ سال (حیرت)” و تحلیل و نقد داستان کوتاه حیرت”

«به نام خدا» بنا به توصیۀ هیئت داوران دورۀ چهارم جشنواره و تایید هیئت مدیرۀ جشنواره، از سال 1397 دو جشنوارۀ “داستان کوتاه خلاقانۀ سال (حیرت)” و “تحلیل و نقد داستان کوتاه حیرت” به صورت مجزا و...