آرشیو ماهانه: سپتامبر 2019

logo png madrese2 0

اخبار شماره 3 – دومین دورۀ جشنوارۀ دوسالانۀ تحلیل و نقد داستان کوتاه سال (حیرت) – تاریخ برگزاری اختتامیه

بنا به تصمیم هیئت مدیرۀ جشنواره، اختتامیۀ دومین دورۀ جشنوارۀ دوسالانۀ تحلیل و نقد داستان کوتاه سال (حیرت) در تاریخ دوشنبه 29 مهرماه 1398 در شیراز برگزار خواهد شد. جزئیات این مراسم به زودی...