آرشیو ماهانه: جولای 2016

اخبار دوره ی دوم جشنواره حیرت(4) تصمیمات جدید هیئت مدیره ی جشنواره برای این دوره 1

اخبار دوره ی دوم جشنواره حیرت(4) تصمیمات جدید هیئت مدیره ی جشنواره برای این دوره

1- خانم پری شاهیوندی (نفر اول دوره ی پیشین جشنواره) که نویسنده و نقاش و دانشجوی کارشناسی ارشد نقاشی دانشگاه هنرهای زیبای تهران هستند، اعلام کردند که یک تابلوی نقاشی نفیس از آثار خود را...

اخبار دوره ی دوم جشنواره حیرت(3) نتایج مر حله ی نیمه نهایی جشنواره ی حیرت اعلام شد. 21

اخبار دوره ی دوم جشنواره حیرت(3) نتایج مر حله ی نیمه نهایی جشنواره ی حیرت اعلام شد.

به نام خدا بنا به تاریخ اعلام شده در فراخوان، اسامی پنجاه داستان راه یافته به مرحله ی نیمه نهایی دومین دوره ی جشنواره ی داستان کوتاه خلاقانه ی سال (حیرت) به شرح زیر...