آرشیو ماهانه: نوامبر 2016

رمان پست مدرن و گذار از فرا روایتها با نگاهی به رمان ” من ببر نیستم پیچیده به بالای خود تاکم” – سمیه برازجانی 0

رمان پست مدرن و گذار از فرا روایتها با نگاهی به رمان ” من ببر نیستم پیچیده به بالای خود تاکم” – سمیه برازجانی

رمان پست مدرن و گذار از فرا روایت ها با نگاهی به رمان ” من ببر نیستم پیچیده به بالای خود تاکم” (به نقل از نشریه ی ادبیات داستانی “داستان خلاقانه سال(حیرت)” سال اول-شماره...

یادداشتی بر رمان «ملکان عذاب» اثر ابوتراب خسروی – مجید خادم 2

یادداشتی بر رمان «ملکان عذاب» اثر ابوتراب خسروی – مجید خادم

ملکان عذاب، عذابی برآمده از بافتی عذاب‌آور یادداشتی بر رمان «ملکان عذاب» اثر ابوتراب خسروی مجید خادم (به نقل از نشریه ی ادبیات داستانی “داستان خلاقانه سال(حیرت)” سال اول-شماره اول 1394) …ولی از آن­...