آرشیو روزانه: ژوئن 6, 2023

5 0

فراخوان چهارمین دورۀ جشنوارۀ سراسری دوسالانۀ تحلیل و نقد خلاقانۀ داستان کوتاه سال (حیرت)

انجمن ادبی‌هنری حیرت با همکاری فصلنامۀ تخصصی هنر و ادبیات معاصر “داستان شیراز” برگزار می‌کند.   شرایط شرکت در جشنواره: جشنواره، ویژۀ تحلیل و نقد داستان کوتاه است و تحلیل یا نقد رمان و...