آرشیو ماهانه: ژانویه 2018

پوستر دوره چهارم 4

چهارمین دوره‌ی جشنواره‌ی داستان کوتاه حیرت (داستان خلاقانه‌ی سال)

چهارمین دوره‌ی  جشنواره‌ی داستان کوتاه حیرت (داستان خلاقانه‌ی سال)   انجمن داستان حیرت با همکاری نشریه‌ی “داستان شیراز”، برگزار می‌کند.   شرایط شرکت در جشنواره: موضوع آثار، آزاد است. شرکت در جشنواره، محدودیت سنّی...

توطئه‌ی کثیف بوسیدن – یکی از 40 داستان برگزیده ی نیمه نهایی دوره ی سوم جشنواره – حامد حسن پور – تهران 0

توطئه‌ی کثیف بوسیدن – یکی از 40 داستان برگزیده ی نیمه نهایی دوره ی سوم جشنواره – حامد حسن پور – تهران

توطئه‌ی کثیف بوسیدن حامد حسن پور از هفتم حسین که غر زدن‌های مامان برای دوربین شروع شد تا غروب چهلمین روز که بابایِ مزخرفِ حسین دوربین را پس داد صدبار خواستم از مامان بپرسم که...

بر نفس بد لعنت– یکی از 40 داستان برگزیده ی نیمه نهایی دوره ی سوم جشنواره – سعیده زادهوش – اصفهان 0

بر نفس بد لعنت– یکی از 40 داستان برگزیده ی نیمه نهایی دوره ی سوم جشنواره – سعیده زادهوش – اصفهان

بر نفس بد لعنت سعیده زادهوش صدای آتا‌…آتا از هر‌‌دو سو شنیده می‌شود. کاکل‌بلند نیم‌زانو می‌زند وسط ایوان و دست پدر را می‌بوسد. بعد با هم دیده‌بوسیِ صد البته آبدار می‌کنند. گوش می‌خوابانم پشت...