آرشیو ماهانه: مارس 2017

27 2

یادداشتی بر داستان کوتاه “چهارشنبه بعد از ظهر در جزیره گراند ژات” اثر صدرا افشین پور (یکی از آثار نهایی دوره ی دوم جشنواره) – مجید خادم

یادداشتی بر داستان کوتاه “چهارشنبه بعد از ظهر در جزیره گراند ژات” اثر صدرا افشین پور مجید خادم   خلق اصالت با انتقال آگاهانه ی یک چالش در امر انسجام ساختاری شاید اگر این...

روز سوم – یکی از 50 داستان برگزیده ی دوره ی دوم جشنواره که به جمع 20 داستان نهایی راه نیافت) – ذبیـــح الله یــــزدان پرست – شیراز 0

روز سوم – یکی از 50 داستان برگزیده ی دوره ی دوم جشنواره که به جمع 20 داستان نهایی راه نیافت) – ذبیـــح الله یــــزدان پرست – شیراز

روز سوم سومین روزی بود که مامان می نالید و باد موسـمی یک بند می وزید و خاله آمده هم نوایی. خاله وقتی رسید , چال زیر درخت آلبالو آماده بود.خاله جیغ زد :...

شنجرف شیوه ی سید خلیل – یکی از 50 داستان برگزیده ی دوره ی دوم جشنواره که به جمع 20 داستان نهایی راه نیافت) – شهریار قنبری – خرم آباد 0

شنجرف شیوه ی سید خلیل – یکی از 50 داستان برگزیده ی دوره ی دوم جشنواره که به جمع 20 داستان نهایی راه نیافت) – شهریار قنبری – خرم آباد

شنجرف شیوه ی سید خلیل با چشمان باز و با دستهای عریان دشنه ی خاموشم را بر جگرگاهش فرو می آورم و می کشم. حالا که او هم همین را طلب می کند و...