دسته بندی: آرشیو اخبار و اطلاعیه ها

IMG_9337 0

اعلام نتایج نهایی دوره دوم جشنواره سراسری دوسالانه تحلیل و نقد خلاقانه داستان کوتاه سال(حیرت) – 1398

((به نام خدا)) روز گذشته، بیست و نهم مهر ماه 1398، اختتامیۀ دورۀ دوم جشنوارۀ سراسری دوسالانۀ تحلیل و نقد خلاقانۀ داستان کوتاه سال(حیرت) در شیراز و در نشستی صمیمانه و با حضور جمعی از...

logo png madrese2 0

اخبار شماره 3 – دومین دورۀ جشنوارۀ دوسالانۀ تحلیل و نقد داستان کوتاه سال (حیرت) – تاریخ برگزاری اختتامیه

بنا به تصمیم هیئت مدیرۀ جشنواره، اختتامیۀ دومین دورۀ جشنوارۀ دوسالانۀ تحلیل و نقد داستان کوتاه سال (حیرت) در تاریخ دوشنبه 29 مهرماه 1398 در شیراز برگزار خواهد شد. جزئیات این مراسم به زودی...

logo png madrese2 0

اخبار شماره 2 – دومین دورۀ جشنوارۀ دوسالانۀ تحلیل و نقد داستان کوتاه سال (حیرت) – اعلام اسامی تحلیل ها ونقدهای برگزیدۀ نهایی

با پایان داوری مراحل اول و دوم تحلیل ها و نقدهای رسیده به  دومین دورۀ جشنوارۀ “نقد خلاقانۀ سال(حیرت)”،  اسامی برگزیدگان نهایی به شرح  زیر اعلام می­ شود. قابل ذکر است که لیست زیر...

logo png madrese2 0

اخبار شماره 1 – دومین دوره جشنواره دوسالانه تحلیل و نقد داستان کوتاه سال (حیرت) – آمار اولیه از آثار شرکت کرده، در پایان مهلت فرستادن آثار

«به نام خدا» در پایان مهلت فرستادن آثار به دومین جشنواره تحلیل و نقد داستان کوتاه سال (حیرت)، 43 نقد داستان به دبیرخانه جشنواره رسید. آمار دقیق با جزئیات کامل، طبق روال هر ساله جشنواره بعد از...

Untitled 0

فراخوان دومین دورۀ جشنوارۀ دوسالانۀ تحلیل و نقد داستان کوتاه حیرت

دومین دورۀ جشنوارۀ دوسالانۀ تحلیل و نقد داستان کوتاه حیرت انجمن داستان حیرت با همکاری مجلۀ “داستان شیراز” برگزار می‌کند.   شرایط شرکت در جشنواره: جشنواره، ویژۀ تحلیل و نقد داستان کوتاه است و...

logo png madrese2 0

اطلاعیه تغییر روند برگزاری جشنواره های “داستان کوتاه خلاقانۀ سال (حیرت)” و تحلیل و نقد داستان کوتاه حیرت”

«به نام خدا» بنا به توصیۀ هیئت داوران دورۀ چهارم جشنواره و تایید هیئت مدیرۀ جشنواره، از سال 1397 دو جشنوارۀ “داستان کوتاه خلاقانۀ سال (حیرت)” و “تحلیل و نقد داستان کوتاه حیرت” به صورت مجزا و...

1 0

اعلام نتایج نهایی دوره اول جشنواره نقد خلاقانه سال(حیرت) و دوره چهارم جشنواره داستان کوتاه خلاقانه سال (حیرت) و گزارش مختصر اختتامیه

((به نام خدا)) روز گذشته، هفتم مهر ماه 1397 ، اختتامیه دوره اول جشنواره نقد خلاقانه سال(حیرت) و دوره چهارم جشنواره داستان کوتاه خلاقانه سال (حیرت) در شیراز و در نشستی صمیمانه با حضور جمعی از...

اخبار دورۀ چهارم جشنوارۀ داستان کوتاه خلاقانۀ سال(حیرت) و دورۀ اول جشنوارۀ نقد خلاقانۀ سال(حیرت) (6): اعلام برگزیدگان نهایی 0

اخبار دورۀ چهارم جشنوارۀ داستان کوتاه خلاقانۀ سال(حیرت) و دورۀ اول جشنوارۀ نقد خلاقانۀ سال(حیرت) (6): اعلام برگزیدگان نهایی

((به نام خدا)) با پایان داوری آثار رسیده به چهارمین دورۀ جشنوارۀ “داستان کوتاه خلاقانۀ سال(حیرت)” و  اولین دورۀ جشنوارۀ “نقد خلاقانۀ سال(حیرت)”  اسامی برگزیدگان نهایی به شرح  زیر اعلام می­ شود. قابل ذکر...

اخبار دوره چهارم جشنواره داستان کوتاه خلاقانه سال-حیرت (5) اسامی داستان های برگزیده ی مرحله نیمه نهایی اعلام شدند. 2

اخبار دوره چهارم جشنواره داستان کوتاه خلاقانه سال-حیرت (5) اسامی داستان های برگزیده ی مرحله نیمه نهایی اعلام شدند.

به نام خدا اسامی داستان های راه یافته به مرحله ی نیمه نهایی چهارمین دوره جشنواره داستان کوتاه خلاقانه سال (حیرت) به شرح زیر اعلام می گردد: ضمن تبریک به دوستان راه یافته به...

اخبار دوره چهارم جشنواره داستان کوتاه خلاقانه سال-حیرت (4) نتایج داوری مر حله اول اعلام شد. 8

اخبار دوره چهارم جشنواره داستان کوتاه خلاقانه سال-حیرت (4) نتایج داوری مر حله اول اعلام شد.

«به نام خدا» نتایج داوری مرحله اول به شرح زیر اعلام می گردد: (توضیحات مفصل شامل گزارش روند و روش و روال داوری و مسائل دیگر، در نشریه ی ویژه نامه ی جشنواره، در زمان...