آرشیو ماهانه: می 2018

اخبار دوره ی چهارم جشنواره ی داستان خلاقانه سال (حیرت) و دوره ی اول جشنواره ی نقد داستان کوتاه سال(1): آمار اولیه از آثار شرکت کرده، در پایان مهلت فرستادن آثار 9

اخبار دوره ی چهارم جشنواره ی داستان خلاقانه سال (حیرت) و دوره ی اول جشنواره ی نقد داستان کوتاه سال(1): آمار اولیه از آثار شرکت کرده، در پایان مهلت فرستادن آثار

«به نام خدا» در پایان مهلت فرستادن آثار به جشنواره ی داستان کوتاه خلاقانه ی سال (حیرت) و جشنواره نقد داستان کوتاه سال، نزدیک به 900 داستان کوتاه و 50 نقد داستان به دبیرخانه ی جشنواره...

در تو– یکی از 40 داستان برگزیده ی نیمه نهایی دوره ی سوم جشنواره – احمد عدنانی پور – اراک 0

در تو– یکی از 40 داستان برگزیده ی نیمه نهایی دوره ی سوم جشنواره – احمد عدنانی پور – اراک

در تو احمد عدنانی پور روی صندلی لهستانی لم داده ام که مثل پاندول ساعت در حرکتی یکنواخت،بی خستگی،مدام  تکان می خورد , به سقف نگاه میکنم  وادای ملال انگیز یک داستان نویس را...

بله با صدای بلند– یکی از 40 داستان برگزیده ی نیمه نهایی دوره ی سوم جشنواره – مرجان شرهان – خرم آباد 0

بله با صدای بلند– یکی از 40 داستان برگزیده ی نیمه نهایی دوره ی سوم جشنواره – مرجان شرهان – خرم آباد

بله با صدای بلند مرجان شرهان با صدای بلند گفت: ” بله ” و سپس روی پله های غلتید و افتاد. من مرگ آدم‌های زیادی را ندیده‌ام. در واقع من مرگ هیچ آدمی به...