کتاب سال پنجم – مهر 1398

کتاب سال تخصصی “داستان خلاقانۀ سال – حیرت – سال پنجم” و “ادبیات داستانی وشعر معاصر – داستان شیراز – سال دوم” 1398

این سالنامه شامل هر دو مجموعۀ “حیرت ۵” و “داستان شیراز ۲” در یک مجلد است:

کتاب سال ویژۀ دومین جشنوارۀ سراسری تحلیل و نقد داستان کوتاه سال(حیرت) – برترین آثار منتخب سال ۹۸ این جشنواره.

و همچنین:

منتخبی از آثار و مقالات شماره های ۵ تا ۸ فصلنامه تخصصی ادبیات داستانی و شعر معاصر “داستان شیراز” ۱۳۹۸

نسخه کاغذی این شماره (۳۸۰ صفحه خشتی) را می توانید از این لینک خریداری کنید.

نسخه الکترونیکی (pdf) این مجله را از طریق اپلیکیشن و سایت کتابخوان طاقچه از این لینک تهیه کنید.

2 1