شماره چهارم – مهر 1397

چهارمین شماره مجله “داستان خلاقانه سال (حیرت)” منتشر شد.

نشریه تخصصی ادبیات داستانی ویژه جشنواره های کشوری نقد خلاقانه سال (حیرت) و داستان کوتاه خلاقانه سال (حیرت)

در این شماره 14 داستان برگزیده نهایی دوره چهارم جشنواره داستان و 7 نقد برگزیده دوره اول جشنواره نقد (1397) ،  در 220 صفحه و با قطع رقعی منتشر شده است.

جلد