شماره سوم – شهریور 1396

سومین شماره مجله “داستان خلاقانه سال (حیرت)” منتشر شد.

نشریه تخصصی ادبیات داستانی ویژه جشنواره کشوری داستان کوتاه خلاقانه سال (حیرت)

 

در این شماره علاوه بر انتشار 20 داستان مرحله نهایی سومین دوره جشنواره (1396) ، مجموعه ای از مقالات تخصصی و همچنین ویژه نامه ابراهیم گلستان در352 صفحه و با قطع رقعی منتشر شده است.

 

cover_-heyrat_3_a5_1

2