برترین داستان های کوتاه منتشر شده از 1321 تا 1340

نام داستان نویسنده کتاب یا محل نشر سال نشر مجموع امتیازات
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10


* این لیست هر شش ماه یک بار تا پایان فرآیند 6 ساله ی انتخاب، به روز می شود
.

 

لیست  کتب مجموعه داستان پیشنهاد شده تا این لحظه و در ارتباط با این دو دهه:

1-ورق پاره های زندان – بزرگ علوی – 1320

2-سگ ولگرد – صادق هدایت – 1321

3-فتنه – علی دشتی – 1322

4- ولنگاری – صادق هدایت – 1323

5- پراکنده – محمود اعتمادزاده (به آذین) – 1323

6-خیمه شب بازی – صادق چوبک – 1324

7- داستان ها – نصرالله شیفته – 1324

8- داستان های واقعی – مصطفی الموتی – 1326

9- از رنجی که می بریم – جلال آل احمد – 1326

10- سه تار – جلال آل احمد – 1327

11- به سوی مردم – محمود اعتمادزاده (به آذین) – 1327

12 – آتش خاموش – سیمین دانشور – 1327

13 – آذر ماه آخر پاییز – ابراهیم گلستان – 1328

14 – چرا دریا طوفانی شد – صادق چوبک – 1328

15 – معشوقه و دوست – رحمت مصطفوی – 1328

16 – نامه های مصدر سرهنگ – محمد امین محمدی – 1330

17- نامه ها – بزرگ علوی – 1330

18- زن زیادی – جلال آل احمد – 1331

19 – مکتب نو – محمد امین محمدی و محمد علی افراشته – 1331

20 – آفتاب بی غروب – کاظم تینا – 1332

21 – راه هیزم شکن – علی اصغر حاج سید جوادی – 1333

22 – لوحه – جعفر شریعت مداری (درویش) – 1333

23 – رقص کوسه – ابوالقاسم حالت – 1333

24 – تلخ و شیرین – محمدعلی جمال زاده – 1334

25 – شکار سایه – ابراهیم گلستان – 1334

26 – خرگوش ها – ایرج پزشک نیا – 1335

27 – شلوارهای وصله دار – رسول پرویزی – 1336

28 – در بسته – ناصر نیر محمدی – 1336

29 – شقو – حمید رهنما – 1337

30 – تپه سبزپوش – رضا مرزبان – 1337

31 – جاودانگی – جعفر شریعت مداری (درویش) – 1337

32 – عقاب تنها – رضا بابامقدم – 1337

33 – این است زندگی – منصور منصوری – 1338

34 – کهنه و نو – محمد علی جمال زاده – 1338

35 – سنجاق مروارید – مهین فربود(توللی) – 1338

36 – مول – احمد اعطا (احمد محمود) – 1338

37 – شب نشینی باشکوه – غلامحسین ساعدی – 1339

38 – دریا هنوز آرام است – احمد اعطا (احمد محمود) – 1339

39 – عصر پاییزی – شاپور قریب – 1339

40 – وقتی کولی ها کوچ می کنند – محمد بلوری – 1339

41 – ناز مرگ – منوچهر جابری – 1339

42 – خر دجال – اپرام شهیدی – 1339

43 – شهری چون بهشت – سیمین دانشور – 1340

44 – گذرگاه بی پایانی – کاظم تینا – 1340

45 – قصه گوی میدان پر آفتاب – غلامحسین غریب – 1340

  • در صورتی که کتاب مجموعه داستان کوتاه قابل توجهی، منتشر شده در سال های 1320 تا 1340، در این لیست نیامده، لطفا معرفی بفرمایید.

معرفی ها، نقد و نظرات اعضای باشگاه در مورد کتب لیست: