برترین داستان های کوتاه منتشر شده از 1300 تا 1320

نام داستان نویسنده کتاب یا محل نشر سال نشر مجموع امتیازات
1 سه قطره خون صادق هدایت سه قطره خون 1311 24
2 قصه خارکن صادق هدایت و م.فرزاد کتاب مستطاب وغ وغ ساهاب 1313 18
3 زنده به گور صادق هدایت زنده به گور 1309 17
4 قضیه ساق پا صادق هدایت و م.فرزاد کتاب مستطاب وغ وغ ساهاب 1313 14
5 درد دل ملاقربانعلی محمدعلی جمال زاده یکی بود یکی نبود 1300 11
6 چمدان بزرگ علوی چمدان 1313 8
7
8
9
10

 * این لیست هر شش ماه یک بار تا پایان فرآیند 10 ساله ی انتخاب، به روز می شود.

لیست  کتب مجموعه داستان پیشنهاد شده تا این لحظه و در ارتباط با این دو دهه:

 • یکی بود یکی نبود – محمدعلی جمال زاده – 1300

 • علی اسفندیاری (نیما یوشیج) – کندوهای شکسته – 1350 چاپ شده اما نوشته شده در دهه ی قبل از 1320 هستند

 • زنده به گور – صادق هدایت – 1309

 • انیران – صادق هدایت و بزرگ علوی و شیرازپور پرتو – 1310

 • سه قطره خون – صادق هدایت – 1311

 • علویه خانم – صادق هدایت – 1312

 • سایه روشن – صادق هدایت – 1312

 • کتاب مستطاب وغ وغ ساهاب – صادق هدایت و م.فرزاد – 1313

 • چمدان – بزرگ علوی – 1313

 • ستارگان سیاه – سعید نفیسی – 1317

 • بر فراز سیحون – احمد ناظرزاده ی کرمانی – 1320

معرفی ها، نقد و نظرات اعضای باشگاه در مورد کتب لیست: