معرفی شیوۀ انتخاب و روند آن

((به نام خدا))

انتخاب برترین(خلاقانه ترین) داستان های کوتاه قرن فارسی توسط اعضای باشگاه برگزیدگان حیرت

در این طرح با مطالعه و بررسی تمامی کتب مجموعه داستان منتشر شده به زبان فارسی در یک قرن اخیر، توسط اعضای باشگاه برگزیدگان حیرت، طی 10 سال، برترین های داستان کوتاه قرن مشخص خواهند شد. اعضای باشگاه برگزیدگان تا پایان این ده سال جمعی از داستان نویسان و همچنین منتقدان و پژوهشگران خلاق حوزۀ داستان از سراسر کشور خواهند بود که به صورت تدریجی آرا و نظرات خود را ارائه خواهند داد. (هر سال به تعداد این افراد افزوده خواهد شد)

همچنین با نظرخواهی از منتقدین و نویسنده های برجستۀ کشور تلاش می کنیم که لیست کتب را تقویت کنیم. البته این بزرگان تنها به ما عنوان داستان و نویسندۀ آن را معرفی می کنند و در سایت و کنار جدول نهایی درج خواهد شد اما امتیاز دادن نهایی بر عهدۀ اعضای باشگاه خواهد بود.

از معرفی و پیشنهاد داستان از سوی سایر نویسندگان و منتقدین و پژوهشگران کشور نیز استقبال خواهد شد.

در انتهای این طرح لیست کاملی از برترین داستان کوتاه های فارسی قرن معرفی خواهند شد.

این طرح، در 6 قسمت تاریخی به تدریج طی 10 سال صورت خواهد گرفت.

قسمت اول: 1300 تا 1320

قسمت دوم: 1320 تا 1340

قسمت سوم: 1340 تا 1360

قسمت چهارم: 1360 تا 1380

قسمت پنجم: 1380 تا 1390

قسمت ششم: 1390 تا 1400

هر سال بر روی دو دهه تمرکز خواهیم کرد. به عنوان مثال در سال 96/1395 با اعضای جاضر از 1300 تا 1320 را بررسی و جدول بندی خواهیم کرد و در سال 97/1396 وارد جدول 1320 تا 1340 می شویم و افراد جدید باشگاه می توانند روی دهه های قبلی هم امتیاز بدهند. همچنین دوستان حاضر می توانند آرا و نظراتشان در مورد دهه های بعدی را هم اعلام کنند تا به تدریج ثبت شود.

جداول دوره ها در سایت، هر شش ماه یک بار به روز می شود. و هر عضو می تواند برای هر قسمت تا انتهای سال حداکثر چهار عنوان داستان معرفی کند.

در انتهای ده سال، مجموع امتیازات، نشان دهندۀ برترین ها خواهد بود.

طی این مدت از هرگونه اظهار نظر، نقد و بررسی و مقاله در رابطه با داستان های پیشنهادی از سوی تمامی افراد استقبال شده و در بخشی از سایت نسبت به انتشار آن ها اقدام خواهد شد.