شماره دوم – شهریور 1395

دومین شماره ی مجله “داستان خلاقانه ی سال (حیرت)” منتشر شد.

نشریه تخصصی ادبیات داستانی ویژه ی جشنواره ی داستان کوتاه خلاقانه ی سال

 

در این شماره علاوه بر انتشار 22 داستان مرحله ی نهایی دومین دوره ی جشنواره (1395) ، مجموعه ای از مقالات تخصصی و همچنین ویژه نامه استاد رضا براهنی در320 صفحه و با قطع رقعی منتشر شده است.

Print

Print

untitled