معرفی اعضای باشگاه برگزیدگان حیرت

باشگاه برگزیدگان حیرت

اعضای باشگاه، داستان نویسانی هستند که حداقل در دو دوره از جشنواره جزء برگزیدگان نهایی بوده و یا علاوه بر برگزیدۀ نهایی بودن در یک دوره، به عنوان عضو تیم داوری یا تحریریه مجله با حیرت همکاری موثر داشته اند.

اعضای هیئت داوران هر دوره، از بین اعضای باشگاه انتخاب خواهند شد. و همچنین اعضای باشگاه در تصمیم گیری ها و سیاست گذاری های جشنواره دخیل خواهند بود.

در فرآیند انتخاب خلاقانه ترین داستان های کوتاه صد سال تاریخ داستان نویسی ایران (که در همین سایت آغاز و طی 5 سال به انجام خواهد رسید) نیز مبنای انتخاب و ارائه لیست نهایی، امتیاز دهی اعضای باشگاه خواهد بود.

برای معرفی بهتر اعضا، داستان های کوتاهی از ایشان به تدریج در همین سایت منتشر خواهد شد.

اعضای باشگاه برگزیدگان حیرت تا این لحظه:

1

مجید خادم

2

امید تمیس

3

رضا بهاری زاده

4

صدیقه قانع

5

سمیه برازجانی

6

مصطفی سلیمی

7

محمد محمودی

8

رضا گندمی

9

محمد جابری

10

امیر حسین طاهری نژاد

11

حسین شعبانی

12

زهرا سلطانی

13

پویا کیانی

14

عباس باباعلی

15

یاسر قاسمی کلواری

16

پری شاهیوندی

17

حسین علی ساسانی

18

غلامرضا شریعتی راد

19

سعید احمدزاده

20

فاطمه دهقان

21

افشین پورموسوی

22

بهاره ارشدریاحی

23

شورش عابد

24

محمدرضا ریاحی سامانی

25

صدرا افشین پور

26

مسعود ریاحی

27

مهرداد رشیدی

28

مجتبی نیک سرشت

29

طاهر شریعت پناهی

30

امین شیرپور

31

روح الله اسدی

32

نگار نصراللهی

33

عطیه اسداللهی همدانی

34

مهدی نوربخش

35

میلاد باقری

36

مهدی نیک بین

37

زهرا قادرپور

38

مرتضی بویراحمدی

39

احمد عدنانی پور

40

رضا قلی پور

41

مصطفا میرزایی پیهانی

42

فاطمه رهبر

43

بهروز هاشمی

44

غلامرضا معصومی

45

سپیده نوری