معرفی نشریه داستان خلاقانه ی سال(حیرت)

مجله “داستان خلاقانه سال(حیرت)” هر سال در شهریور ماه منتشر می شود.

شامل برترین داستان های کوتاه خلاقانه سال به انتخاب جشنواره سالانه کشوری حیرت، به همراه مجموعه ای از مقالات تخصصی ادبیات داستانی و مسئله خلاقیت در ادبیات داستانی.

معرفی کوتاه هر شماره و همچنین روش تهیه آن را در نوار ابزار مربوط در بخش بالای همین سایت می توانید مشاهده کنید.