آرشیو روزانه: ژوئن 15, 2018

دستِ فروشی – یکی از 40 داستان برگزیده ی نیمه نهایی دوره ی سوم جشنواره – حسن شفیعی – اراک 0

دستِ فروشی – یکی از 40 داستان برگزیده ی نیمه نهایی دوره ی سوم جشنواره – حسن شفیعی – اراک

دستِ فروشی حسن شفیعی   آنو1 به دقت کارتن ها را روی هم چید. کش و قوسی به بدنش داد و دستانش را به هم مالید .دماسنج دیواری را نگاه کرد. هشت درجه سلسیوس...