آرشیو روزانه: می 18, 2018

در تو– یکی از 40 داستان برگزیده ی نیمه نهایی دوره ی سوم جشنواره – احمد عدنانی پور – اراک 0

در تو– یکی از 40 داستان برگزیده ی نیمه نهایی دوره ی سوم جشنواره – احمد عدنانی پور – اراک

در تو احمد عدنانی پور روی صندلی لهستانی لم داده ام که مثل پاندول ساعت در حرکتی یکنواخت،بی خستگی،مدام  تکان می خورد , به سقف نگاه میکنم  وادای ملال انگیز یک داستان نویس را...

بله با صدای بلند– یکی از 40 داستان برگزیده ی نیمه نهایی دوره ی سوم جشنواره – مرجان شرهان – خرم آباد 0

بله با صدای بلند– یکی از 40 داستان برگزیده ی نیمه نهایی دوره ی سوم جشنواره – مرجان شرهان – خرم آباد

بله با صدای بلند مرجان شرهان با صدای بلند گفت: ” بله ” و سپس روی پله های غلتید و افتاد. من مرگ آدم‌های زیادی را ندیده‌ام. در واقع من مرگ هیچ آدمی به...