آرشیو روزانه: ژوئن 15, 2017

یادآوری – یکی از 50 داستان برگزیده ی دوره ی دوم جشنواره که به جمع 20 داستان نهایی راه نیافت) – رضا گندمی – بیرجند 1

یادآوری – یکی از 50 داستان برگزیده ی دوره ی دوم جشنواره که به جمع 20 داستان نهایی راه نیافت) – رضا گندمی – بیرجند

یاد‌آوری زمستان چند سال است که با اینجا قهرش شده؟ چند وقت است که توی برف قدم نزده‌ام؟ آن‌قدر گذشته که فراموشش کرده‌ام. این‌که سفیدیش را از دور ببینی خوب است اما از نزدیک...