آرشیو روزانه: می 30, 2017

اخبار دوره ی سوم جشنواره ی حیرت (3) : آمار آثار شرکت کرده در جشنواره 16

اخبار دوره ی سوم جشنواره ی حیرت (3) : آمار آثار شرکت کرده در جشنواره

 ((به نام خدا)) با پایان مهلت فرستادن آثار به سومین دوره ی جشنواره، آمار اولیه به شرح زیر اعلام می گردد. گزارش مفصل و دقیقی از آثار ارسال شده و چند و چون کلی...