آرشیو روزانه: می 5, 2017

مغز خیسِ پر از موهای صاف – یکی از 50 داستان برگزیده ی دوره ی دوم جشنواره که به جمع 20 داستان نهایی راه نیافت) – سپیده رشنو – خرم آباد 0

مغز خیسِ پر از موهای صاف – یکی از 50 داستان برگزیده ی دوره ی دوم جشنواره که به جمع 20 داستان نهایی راه نیافت) – سپیده رشنو – خرم آباد

مغز خیسِ پر از موهای صاف یکی توی سرم جیغ می­ زند. گوش­ هام را گرفته ­ام، سفت… اول  فکر کردم صدای زنِ توی کارتون است. دوباره جیغ زد. دهانش را گشاد کرده و...