آرشیو روزانه: آوریل 1, 2017

روح مسخ‌شده‌ی کتایون ترک‌نژاد – یکی از 50 داستان برگزیده ی دوره ی دوم جشنواره که به جمع 20 داستان نهایی راه نیافت) – نعیمه بخشی – تهران 1

روح مسخ‌شده‌ی کتایون ترک‌نژاد – یکی از 50 داستان برگزیده ی دوره ی دوم جشنواره که به جمع 20 داستان نهایی راه نیافت) – نعیمه بخشی – تهران

روح مسخ‌شده‌ی کتایون ترک‌نژاد   نبود. چند بار نگاه کرده بودم. پرده تکان می‌خورد، هوای بیرون پرده را از چهارچوبِ بی‌حفاظش هوورت می‌کشید و باز تو می‌داد اما نبود. شکوه گفته بود: «خُل شدی!...