آرشیو روزانه: مارس 2, 2017

شنجرف شیوه ی سید خلیل – یکی از 50 داستان برگزیده ی دوره ی دوم جشنواره که به جمع 20 داستان نهایی راه نیافت) – شهریار قنبری – خرم آباد 0

شنجرف شیوه ی سید خلیل – یکی از 50 داستان برگزیده ی دوره ی دوم جشنواره که به جمع 20 داستان نهایی راه نیافت) – شهریار قنبری – خرم آباد

شنجرف شیوه ی سید خلیل با چشمان باز و با دستهای عریان دشنه ی خاموشم را بر جگرگاهش فرو می آورم و می کشم. حالا که او هم همین را طلب می کند و...