آرشیو روزانه: فوریه 10, 2017

قصه ای که خواندنی نبود – یکی از 50 داستان برگزیده ی دوره ی دوم جشنواره که به جمع 20 داستان نهایی راه نیافت) – مهدی عزیزوف – اصفهان 0

قصه ای که خواندنی نبود – یکی از 50 داستان برگزیده ی دوره ی دوم جشنواره که به جمع 20 داستان نهایی راه نیافت) – مهدی عزیزوف – اصفهان

تا به حال حوصله تان سررفته؟ – بله  یکی از همین روزها بود که عبدالله درگوشه اتاق نیمه تاریکش بود و دوست داشت مقداری یا اندکی(البته پیمانه اش را نمی دانم) رویا بینی کند....