آرشیو روزانه: ژانویه 28, 2017

فردی که با یک سوسک درون دستشویی زندگی می کند – یکی از 50 داستان برگزیده ی دوره ی دوم جشنواره که به جمع 20 داستان نهایی راه نیافت) – محبوبه محمدی – شیراز 0

فردی که با یک سوسک درون دستشویی زندگی می کند – یکی از 50 داستان برگزیده ی دوره ی دوم جشنواره که به جمع 20 داستان نهایی راه نیافت) – محبوبه محمدی – شیراز

فردی که با یک سوسک درون دستشویی زندگی می کند دیشب با سوسکی که درون دستشویی مان زندگی می کند، خوابیدم. مدت ها بود هر وقت می دیدمش طوری به چشم هایم نگاه می...