آرشیو روزانه: ژانویه 20, 2017

بازدم (یکی از 50 داستان برگزیده ی دوره ی دوم جشنواره که به جمع 20 داستان نهایی راه نیافت) – مریم هومان – خرم آباد 1

بازدم (یکی از 50 داستان برگزیده ی دوره ی دوم جشنواره که به جمع 20 داستان نهایی راه نیافت) – مریم هومان – خرم آباد

این داستان به دلیل شکل نوشتاری خاصش، به صورت فایل pdf در این پست قرار داده شده است. با کلیک روی عنوان زیر فایل را دانلود کنید: بازدم