آرشیو روزانه: دسامبر 30, 2016

نحص(یکی از 50 داستان برگزیده ی دوره ی دوم جشنواره که به جمع 20 داستان نهایی راه نیافت) –جواد کامیابی–شیراز 0

نحص(یکی از 50 داستان برگزیده ی دوره ی دوم جشنواره که به جمع 20 داستان نهایی راه نیافت) –جواد کامیابی–شیراز

نحص می گویند باید سی سالی داشته باشم. این را از رنگ رو و خطوط صورتم حدس می زنند. خودم اما فکر می کنم که سه سال دارم. سه سالی که از اولین روزش...

آخرین داستان (یکی از 50 داستان برگزیده ی دوره ی دوم جشنواره که به جمع 20 داستان نهایی راه نیافت) –روح الله اسدی–شیراز 0

آخرین داستان (یکی از 50 داستان برگزیده ی دوره ی دوم جشنواره که به جمع 20 داستان نهایی راه نیافت) –روح الله اسدی–شیراز

آخرین داستان قلم را در دست گرفته‌ام و زل زده‌ام به نمی‌دانم کجا. شاید زل زده‌ام به لیوان آبی که نیمه‌ی خالی‌اش خیلی بیشتر از نیمه‌ی پرش به نظر می‌آید و شاید هم به...