آرشیو روزانه: دسامبر 20, 2016

داستان پلشت (یکی از 50 داستان برگزیده ی دوره ی دوم جشنواره که به جمع 20 داستان نهایی راه نیافت) –انوشه منادی–تهران 0

داستان پلشت (یکی از 50 داستان برگزیده ی دوره ی دوم جشنواره که به جمع 20 داستان نهایی راه نیافت) –انوشه منادی–تهران

         داستان پلشت           تصویر دوم . پنجه و کف دست گوشتیِ جانگیر ، با ضرب نشست روی گونه ی راست نرگس … مقنعه خاکستری پیچید بر نصف رخ مهتابی و تره های پریشان...