آرشیو روزانه: دسامبر 11, 2016

دوشیدن گاو نر در ارتفاع شهوت انگیز (یکی از 50 داستان برگزیده ی دوره ی دوم جشنواره که به جمع 20 داستان نهایی راه نیافت) – سید عبدالرضا بلاغتی – داراب 0

دوشیدن گاو نر در ارتفاع شهوت انگیز (یکی از 50 داستان برگزیده ی دوره ی دوم جشنواره که به جمع 20 داستان نهایی راه نیافت) – سید عبدالرضا بلاغتی – داراب

دوشیدن گاو نر در ارتفاع شهوت انگیز آسمان ابری بود ، هم از بالای دکل هم از پایین دکل باران می بارید مثل سایر نقاط جهان می بارید از بالا به پایین می بارید...