آرشیو روزانه: دسامبر 2, 2016

درد چیست؟ (یکی از 50 داستان برگزیده ی دوره ی دوم جشنواره که به جمع 20 داستان نهایی راه نیافت) – غلامرضا معصومی – شیراز 1

درد چیست؟ (یکی از 50 داستان برگزیده ی دوره ی دوم جشنواره که به جمع 20 داستان نهایی راه نیافت) – غلامرضا معصومی – شیراز

درد چیست؟ اگر بخواهم بی تعارف به این سوال جواب بدهم باید بگویم در اینجا مقدمه بی اهمیتی ست برای شروع این داستان. ولی چند وقت قبل که توی پارک نشسته بودیم. می دانید...

اتاق سفید (یکی از 50 داستان برگزیده ی دوره ی دوم جشنواره که به جمع 20 داستان نهایی راه نیافت) – سید فربد تقوی – قزوین 0

اتاق سفید (یکی از 50 داستان برگزیده ی دوره ی دوم جشنواره که به جمع 20 داستان نهایی راه نیافت) – سید فربد تقوی – قزوین

اتاق سفید    هیچ وقت آرام نبودم…هرگز…چون همیشه این نهنگ لعنتی توی اتاقم هست…کاری هم نمی کند…دارد از گوشه سمت راست، بالا، به طرف اعماق می رود…همیشه اینجاست…گاهی وسوسه میشوم بهش دست بزنم…آهسته و...