آرشیو روزانه: نوامبر 25, 2016

رمان پست مدرن و گذار از فرا روایتها با نگاهی به رمان ” من ببر نیستم پیچیده به بالای خود تاکم” – سمیه برازجانی 0

رمان پست مدرن و گذار از فرا روایتها با نگاهی به رمان ” من ببر نیستم پیچیده به بالای خود تاکم” – سمیه برازجانی

رمان پست مدرن و گذار از فرا روایت ها با نگاهی به رمان ” من ببر نیستم پیچیده به بالای خود تاکم” (به نقل از نشریه ی ادبیات داستانی “داستان خلاقانه سال(حیرت)” سال اول-شماره...