آرشیو روزانه: نوامبر 19, 2016

راز اتاق 47 (یکی از 50 داستان برگزیده ی دوره ی دوم جشنواره که به جمع 20 داستان نهایی راه نیافت) – فاطمه غلامپور آژیر – تهران 1

راز اتاق 47 (یکی از 50 داستان برگزیده ی دوره ی دوم جشنواره که به جمع 20 داستان نهایی راه نیافت) – فاطمه غلامپور آژیر – تهران

“راز اتاق 47”   47-پیرزنی وارد خانه ام شد، فردایم را نشانم داد فردا چه خوشحالم… فردا شاهین-شوهرم- از لای نرده ی پله مرا می پاید   46-صفحه ی سیاه گرامافون و سوزنِ گردانِ...

همسایه (یکی از 50 داستان برگزیده ی دوره ی دوم جشنواره که به جمع 20 داستان نهایی راه نیافت) – علیرضا کشاورز – شیراز 0

همسایه (یکی از 50 داستان برگزیده ی دوره ی دوم جشنواره که به جمع 20 داستان نهایی راه نیافت) – علیرضا کشاورز – شیراز

  همسایه من یه پزشکم و توی این  بیست سال جون خیلی هارو نجات دادم. یه آپارتمان هشتاد متری دارم که از همون اول همین جا زندگی می کردم. جدیدا یه مادر و دختر...