آرشیو روزانه: اکتبر 1, 2016

201508062767 3

باد روی گه (یکی از 50 داستان برگزیده ی دوره ی دوم جشنواره که به جمع 20 داستان نهایی راه نیافت) – نجمه بهاری – جهرم

باد روی گُه غزل خم شده روی دو زانویش. چشمانش را بسته و زور میزند. پای راستش را می کشد به پایه ی قصری. زن کنار در ایستاده. زیر ناخنش را با تیزی لبه...