آرشیو روزانه: سپتامبر 23, 2016

سوالاتی که باید از کولینا درباره ی پینوکیو می پرسیدم اما نپرسیدم (یکی از 50 داستان برگزیده ی دوره ی دوم جشنواره که به جمع 20 داستان نهایی راه نیافت) – مهدی نیک بین – تهران 4

سوالاتی که باید از کولینا درباره ی پینوکیو می پرسیدم اما نپرسیدم (یکی از 50 داستان برگزیده ی دوره ی دوم جشنواره که به جمع 20 داستان نهایی راه نیافت) – مهدی نیک بین – تهران

سوالاتی که باید از کولینا درباره ی پینوکیو می پرسیدم اما نپرسیدم فصل اول: در تهران صبح امروز در خبرها خواندم قرار است پینوکیو به ایران سفر کند. پیش از ظهر یک مسافر برای...