آرشیو روزانه: سپتامبر 15, 2016

untitled 10

آدمک (یکی از 50 داستان برگزیده ی دوره ی دوم جشنواره که به جمع 20 داستان نهایی راه نیافت) – طاهر شریعت پناهی – تهران

سید طاهر شریعت پناهی متولد 1351 اصفهان کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی از دانشگاه تبریز و کارشناسی ارشد زبان‌شناسی از دانشگاه علامه طباطبایی مترجم هستم. فیلم کوتاه ساخته‌ام، عکاسی کرده‌ام، شعر نوشته‌ام و داستان...