آرشیو روزانه: سپتامبر 2, 2016

خیزاب های ابدی – سعید احمدزاده (شیراز) – داستان برگزیده مرحله ی نیمه نهایی دوره دوم جشنواره و حذف شده از مرحله ی نهایی به دلیل وجود دو داستان از نویسنده در آن مرحله 3

خیزاب های ابدی – سعید احمدزاده (شیراز) – داستان برگزیده مرحله ی نیمه نهایی دوره دوم جشنواره و حذف شده از مرحله ی نهایی به دلیل وجود دو داستان از نویسنده در آن مرحله

خيزاب­ هاي ابدي مرد شروع كرد به تكاندن ماسه ­هاي روي پايش، مي خواست به هيچ چيز فكر نكند، به هيچ چيز. ولي بي­ اختيار داشت به بچه­ ها و به حرف­ هاي شان...