آرشیو روزانه: آگوست 18, 2016

می¬گویند جنگ تمام شده است – مسعود ریاحی (شهرکرد) – داستان برگزیده مرحله ی نیمه نهایی دوره دوم جشنواره و حذف شده از مرحله ی نهایی به دلیل وجود دو داستان از نویسنده در آن مرحله 11

می¬گویند جنگ تمام شده است – مسعود ریاحی (شهرکرد) – داستان برگزیده مرحله ی نیمه نهایی دوره دوم جشنواره و حذف شده از مرحله ی نهایی به دلیل وجود دو داستان از نویسنده در آن مرحله

می­ گویند جنگ تمام شده است اصلاً قرار نبود آدمِ داستانِ من، یک زن باشد، او یک مرد بود، مردی با یونیفرم خاکستریِ نظامی، اما حالا یک زن است، زنی اسحله بدست، که ایستاده...