آرشیو روزانه: آگوست 6, 2016

باد زمین را دور خواهد زد – رضا گندمی (بیرجند) – داستان برگزیده مرحله ی نیمه نهایی دوره دوم جشنواره و حذف شده از مرحله ی نهایی به دلیل وجود دو داستان از نویسنده در آن مرحله 7

باد زمین را دور خواهد زد – رضا گندمی (بیرجند) – داستان برگزیده مرحله ی نیمه نهایی دوره دوم جشنواره و حذف شده از مرحله ی نهایی به دلیل وجود دو داستان از نویسنده در آن مرحله

باد زمین را دور خواهد زد رضا گندمی پیر‌زن  هر روز صبح راه شهر آجری را در پیش می‌گرفته است. از خانه بیرون می‌زده، سرش را به زیر می‌انداخته و از کوچه پس کوچه‌ها...