آرشیو روزانه: جولای 30, 2016

اخبار دوره ی دوم جشنواره حیرت(4) تصمیمات جدید هیئت مدیره ی جشنواره برای این دوره 1

اخبار دوره ی دوم جشنواره حیرت(4) تصمیمات جدید هیئت مدیره ی جشنواره برای این دوره

1- خانم پری شاهیوندی (نفر اول دوره ی پیشین جشنواره) که نویسنده و نقاش و دانشجوی کارشناسی ارشد نقاشی دانشگاه هنرهای زیبای تهران هستند، اعلام کردند که یک تابلوی نقاشی نفیس از آثار خود را...