آرشیو روزانه: می 9, 2016

نسخه ی الکترونیک شماره ی نخست مجله ی “داستان خلاقانه ی سال (حیرت)” (ویژه دوره ی اول جشنواره) منتشر شد 0

نسخه ی الکترونیک شماره ی نخست مجله ی “داستان خلاقانه ی سال (حیرت)” (ویژه دوره ی اول جشنواره) منتشر شد

لینک دریافت نسخه ی الکترونیک مجله از طریق سایت طاقچه کتاب: (برای دریافت نشریه، بر روی عبارت زیر کلیک کنید) نسخه الکترونیک شماره اول مجله “داستان خلاقانه ی سال(حیرت)”