آرشیو روزانه: ژانویه 20, 2016

Typewriter What is Your Story 1

بداهه (برگزیده ی مرحله ی نیمه نهایی و حذف شده در مرحله ی نهایی جشنواره ی حیرت) – بهاره ارشد ریاحی – تهران

بهاره ارشدریاحی: دارای یک مجموعه داستان منتشر شده و یک رمان در حال انتشار. همچنین ایشان در جوایز و جشنواره های ادبی متعددی برگزیده و برنده ی جوایزی بوده و علاوه بر این، به عنوان...